• Nguyen Trung Thinh
 • Nhu
  • Nhu
  • Nhu

  • Ms. Lien's youngest Nhu Thôn Lập Đức, Tân Lập, Hàm Thuận Nam District, Venam Video presentation 20€/month for 1 year
  • 20.00 / month for 12 months
  • I sponsor
 • Ông Phạm Văn Định
  • Ông Phạm Văn Định
  • Ông Phạm Văn Định

  • Ông Phạm Văn Định Thôn Ba Bào –Xã Hàm Thạnh - Huyện, Hàm Thuận Nam District, Vietnam Video presentation 16.67€/month for 1 year
  • 16.67 / month for 12 months
  • I sponsor
 • pepper from Vietnam
 • Pham Thi Dieu
  • Pham Thi Dieu
  • Pham Thi Dieu

  • Pham Thi Dieu, 11 yrs Phuoc Hai, Ninh Phuoc, Ninh Thuan, VN Video presentation 12€/month for 1 year
  • 12.00 / month for 12 months
  • I sponsor
 • Pham Thi Ngoc Lan
  • Pham Thi Ngoc Lan
  • Pham Thi Ngoc Lan

  • Pham Thi Ngoc Lan Pham Thi Ngoc Lan – Phu Thuan, My Son, Ninh Son district, Vietnam Video presentation 11.33€/month for 1 year
  • 11.33 / month for 12 months
  • I sponsor
 • Phan Thi Phan
 • Phan Thi Phan
  • Phan Thi Phan
  • Phan Thi Phan

  • Phan Thi Phan Anh Duong, Mekong delta Video presentation 58.33€/month for 1 year
  • 58.33 / month for 12 months
  • I sponsor
 • Phuong’s father
  • Phuong’s father
  • Phuong’s father

  • Phuong's father Duc Binh, Tanh Linh, Binh Thuan, VN Video presentation 75€/month for 1 year
  • 75.00 / month for 12 months
  • I sponsor
 • Pov Kea
  • Pov Kea
  • Pov Kea

  • Pov Kea, 15 yrs Rumdoul, Svey Rieng Province, Cambodge Video presentation 12€/month for 1 year
  • 12.00 / month for 12 months
  • I sponsor
 • Sek Uc Dom
  • Sek Uc Dom
  • Sek Uc Dom

  • Sek Uc Dom, 15 years old Cambodge : Muen Chey village, Muen Chey commune, Rumdoul district, Svay Rieng Video presentation 11€/month for 1 year
  • 11.00 / month for 12 months
  • I sponsor
 • Sok Raksmey
  • Sok Raksmey
  • Sok Raksmey

  • Sok Raksmey Veal, Mern Chey, Douroml, Svay Rieng province - Cambodge 10€/month for 12 month
  • 10.00 / month for 12 months
  • I sponsor